Close

List of District Magistrate

S.NO NAME FROM TO
1 Sh. Jiwan Chand  Pandey 28-02-1960 31-05-1964
2 Sh. Mahesh chadra Mishra 01-06-1964 22-07-1967
3 Sh. Rang Rajan Vasudevan 23-07-1967 24-03-1969
4 Sh. Grish Chandra 25-03-1969 03-05-1970
5 Sh. Vivek Narayan Channa 13-05-1970 19-09-1971
6 Sh. D P Varuna 20-09-1971 03-07-1972
7 Sh. Roshan Lal 04-07-1972 22-12-1972
8 Sh. Anupam Singh 23-12-1972 08-02-1973
9 Sh. B N Shrivastav 09-02-1973 02-07-1973
10 Sh. Vipin Bihari Sinha 03-07-1973 31-01-1975
11 Sh. Hargovind Dabral 14-01-1975 31-08-1976
12 Sh. Harmohan Mehrotra 11-09-1976 09-09-1977
13 Sh. Om Pathak 12-09-1977 05-03-1978
14 Sh. M R Kukrit 06-03-1978 13-05-1978
15 Sh. Sujit Banerjee 13-05-1978 05-09-1979
16 Sh. M C Joshi 06-09-1979 08-06-1983
17 Sh. Vijay Kumar Sharma 08-06-1983 30-06-1985
18 Sh. Vijendra Pal 01-07-1985 13-07-1986
19 Sh. Sudhir Kumar 14-07-1986 18-09-1987
20 Sh. Manjeet Singh 19-09-1987 08-07-1989
21 Sh. A K Gupta 08-07-1989 17-11-1990
22 Sh. Rakesh Sharma 24-11-1990 04-07-1992
23 Sh. S Raju 07-07-1992 10-07-1993
24 Sh. Anup Pandey 11-07-1993 23-07-1994
25 Sh. Rajendra Kumar Tiwari 28-07-1994 10-02-1995
26 Sh. Kumar Kamlesh 10-02-1995 08-07-1995
27 Sh. Amerandra Sinha 09-07-1995 18-03-1996
28 Sh.Sita Ram Meena 19-03-1996 28-03-1997
29 Sh. Devesh Chaturvedi 28-03-1997 12-04-1998
30 Sh. L R Yadav 14-04-1998 28-03-2000
31 Sh. Tarkendra Vaishnav 28-03-2000 04-09-2001
32 Sh. Rajeev Chandra Joshi 04-09-2001 08-11-2002
33 Sh. Naveen Chandra Sharma 08-11-2002 14-06-2004
34 Sh. Gopal Krishna Dwivedi 15-06-2004 27-03-2005
35 Sh. Amit Singh Negi 31-03-2005 24-05-2007
36 Sh. Kunal Sharma 25-05-2007 19-11-2007
37 Sh. D Senthil Pandian 21-11-2007 18-06-2008
38 Dr. P S Gosain 20-06-2008 21-06-2009
39 Sh. N S Negi 22-06-2009 28-06-2011
40 Dr. M C Joshi 29-06-2011 12-10-2011
41 Dr. R Rajesh Kumar 12-10-2011 15-04-2012
42 Sh. C M S Bisht 18-04-2012 27-05-2013
43 Dr. Neeraj Kharwal 27-05-2013 25-02-2014
44 Sh H C Semwal 26-02-2014 15-01-2015
45 Sh Sushil Kumar 19-01-2015 02-11-2015
46 Sh H C Semwal 03-11-2015 23-09-2016
47 Dr Ranjeet Kumar Sinha 20-10-2016 23-03-2017
48 Sh C. Ravi Shankar 27-03-2017 02-01-2019
49 Dr Vijay kumar Jogdande 03-01-2019 10-02-2021
50 Sh Anand Swaroop 11-02-2021 02-08-2021
51 Sh Ashish Chauhan 04-08-2021 Till Date