Close

List of SP

S.NO

NAME OF  SP

FROM

TO

1 Sh. Raj Kumar 12-07-2000 01-04-2001
2 Dr. P V K Prasad 01-04-2001 15-08-2002
3 Sh. Vijay Bhatia 16-08-2002 09-09-2003
4 Sh. Vijay Sakhare 09-09-2003 26-06-2004
5 Sh. Chittrangad 02-07-2004 31-12-2005
6 Sh. Ajay Rautela 09-01-2006 21-06-2007
7 Sh. P S Rawat 23-06-2007 03-06-2010
8 Sh. Nilesh Bharne 05-06-2010 21-04-2012
9 Sh. A S Takwale 23-04-2012 19-11-2012
10 Sh. V K S Karki 23-11-2012 22-05-2014
11 Sh. R L Sharma 24-05-2014 21-09-2016
12 Sh. Ajay Joshi 26-09-2016  17-05-2018
13 Sh. Ram Chandra Rajguru 19-05-2018 28-12-2019
14 Smt Preeti Pridarshini 29-12-2019 16-01-2021
15 Sh. Sukhveer singh 17-01-2021 06-09-2021
16 Sh Lokeshwar Singh 07-09-2021