DM List

Print

List of DM's since 1960 at Pithoragarh

 

District Magistrate Pithoragarh

Sh C. Ravi Shankar (I.A.S)
Collectorate Compound, takana Pithoragarh.
Phone. 05964-225301/225201
Fax : 05964-225395

 

S.NO

NAME

FROM

TO

1

Sh. Jiwan Chand  Pandey

28-02-1960

31-05-1964

2

Sh. Mahesh chadra Mishra

01-06-1964

22-07-1967

3

Sh. Rang Rajan Vasudevan

23-07-1967

24-03-1969

4

Sh. Grish Chandra

25-03-1969

03-05-1970

5

Sh. Vivek Narayan Channa

13-05-1970

19-09-1971

6

Sh. D P Varuna

20-09-1971

03-07-1972

7

Sh. Roshan Lal

04-07-1972

22-12-1972

8

Sh. Anupam Singh

23-12-1972

08-02-1973

9

Sh. B N Shrivastav

09-02-1973

02-07-1973

10

Sh. Vipin Bihari Sinha

03-07-1973

31-01-1975

11

Sh. Hargovind Dabral

14-01-1975

31-08-1976

12

Sh. Harmohan Mehrotra

11-09-1976

09-09-1977

13

Sh. Om Pathak

12-09-1977

05-03-1978

14

Sh. M R Kukrit

06-03-1978

13-05-1978

15

Sh. Sujit Banerjee

13-05-1978

05-09-1979

16

Sh. M C Joshi

06-09-1979

08-06-1983

17

Sh. Vijay Kumar Sharma

08-06-1983

30-06-1985

18

Sh. Vijendra Pal

01-07-1985

13-07-1986

19

Sh. Sudhir Kumar

14-07-1986

18-09-1987

20

Sh. Manjeet Singh

19-09-1987

08-07-1989

21

Sh. A K Gupta

08-07-1989

17-11-1990

22

Sh. Rakesh Sharma

24-11-1990

04-07-1992

23

Sh. S Raju

07-07-1992

10-07-1993

24

Sh. Anup Pandey

11-07-1993

23-07-1994

25

Sh. Rajendra Kumar Tiwari

28-07-1994

10-02-1995

26

Sh. Kumar Kamlesh

10-02-1995

08-07-1995

27

Sh. Amerandra Sinha

09-07-1995

18-03-1996

28

Sh.Sita Ram Meena

19-03-1996

28-03-1997

29

Sh. Devesh Chaturvedi

28-03-1997

12-04-1998

30

Sh. L R Yadav

14-04-1998

28-03-2000

31

Sh. Tarkendra Vaishnav

28-03-2000

04-09-2001

32

Sh. Rajeev Chandra Joshi

04-09-2001

08-11-2002

33

Sh. Naveen Chandra Sharma

08-11-2002

14-06-2004

34

Sh. Gopal Krishna Dwivedi

15-06-2004

27-03-2005

35

Sh. Amit Singh Negi

31-03-2005

24-05-2007

36

Sh. Kunal Sharma

25-05-2007

19-11-2007

37

Sh. D Senthil Pandian

21-11-2007

18-06-2008

38

Dr. P S Gosain

20-06-2008

21-06-2009

39

Sh. N S Negi

22-06-2009

28-06-2011

40

Dr. M C Joshi

29-06-2011

12-10-2011

41

Dr. R Rajesh Kumar

12-10-2011

15-04-2012

42

Sh. C M S Bisht

18-04-2012

27-05-2013

43

Dr. Neeraj Kharwal

27-05-2013

25-02-2014

44 Sh H C Semwal 26-02-2014 15-01-2015
45 Sh Sushil Kumar 19-01-2015 02-11-2015
46 Sh H C Semwal 03-11-2015 23-09-2016
47 Dr Ranjeet Kumar Sinha 20-10-2016 23-03-2017
48 Sh C. Ravi Shankar 27-03-2017